Fundusze unijne

Fliko P.S.A. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac b+r nad opracowaniem technologii do zarządzania nieruchomościami w oparciu o algorytmy optymalizujące i automatyzujące procesy (REAL-ESTATE-AI)” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”. Cel projektu: opracowanie modelu umożliwiającego autonomiczną identyfikację usterek w ramach wynajmu PRS oraz wypracowanie optymalnych modeli klasyfikacji poziomu zadowolenia klienta w celu przypisania serwisanta do usterki. Celem technologicznym będzie opracowanie algorytmu pozwalającego na efektywną predykcję sposobu obsługi usterek na podstawie ekstrakcji atrybutów ze zdjęć, tekstowych opisów i systemu satysfakcji klienta.

Dofinansowanie projektu grantowego: 686.140,15 PLN

+48 515 955 126
ksawery.dzitko@fliko.pl

+48 608 597 274
grzegorz.kuzlak@fliko.pl

FLIKO P.S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Grunwaldzka 4a lok. 1, 10-124 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000935385, NIP: 5213949386, REGON: 520674090, kapitał akcyjny: 172 535,04 zł