Fundusze unijne

Fliko P.S.A. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac b+r nad opracowaniem technologii do zarządzania nieruchomościami w oparciu o algorytmy optymalizujące i automatyzujące procesy (REAL-ESTATE-AI)” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”. Cel projektu: opracowanie modelu umożliwiającego autonomiczną identyfikację usterek w ramach wynajmu PRS oraz wypracowanie optymalnych modeli klasyfikacji poziomu zadowolenia klienta w celu przypisania serwisanta do usterki. Celem technologicznym będzie opracowanie algorytmu pozwalającego na efektywną predykcję sposobu obsługi usterek na podstawie ekstrakcji atrybutów ze zdjęć, tekstowych opisów i systemu satysfakcji klienta.

Dofinansowanie projektu grantowego: 686.140,15 PLN

+48 515 955 126
ksawery.dzitko@fliko.pl

+48 608 597 274
grzegorz.kuzlak@fliko.pl

Fliko prosta spółka akcyjna z siedzibą w Olsztynie, pod adresem: 10-124 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 4A/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000935385,
REGON: 52067409, NIP: 5213949386, posiadająca kapitał akcyjny w wysokości 1.000,00 zł