Polityka Prywatności Fliko.pl

We Fliko wiemy, że Twoje dane osobowe są dla Ciebie ważne i rozumiemy, że możesz oczekiwać od nas ich ochrony. Dlatego też przestrzegamy przysługujących Ci praw i realizujemy nałożone na nas obowiązki. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”).

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest FLIKO P.S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Grunwaldzka 4a lok. 1, 10-124 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000935385, NIP: 5213949386, REGON: 520674090, kapitał akcyjny: 172 535,04 zł.

 1. Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący, wybrany przez Ciebie sposób:

 • za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: www.fliko.pl
 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fliko.pl
 • listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: Fliko P.S.A. ul. Grunwaldzka 41 lok. 1, 10-124 Olsztyn.
 1. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w  zależności od tego jaka relacja nas łączy. Dlatego też podstawa prawna przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od sytuacji opisanych poniżej:

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową www.fliko.pl i przeglądasz znajdujące się na niej treści lub korzystasz z formularza kontaktowego albo wysyłasz nam wiadomość na podany w ramach strony internetowej adres e-mail, kontaktujesz się z nami telefonicznie albo zapisujesz się na newsletter, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, monitorowania ruchu, weryfikacji sposobu korzystania przez osoby odwiedzające stronę internetową oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom użytkowników niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookie oraz logów dotyczących strony internetowej. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony internetowej, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, czy też przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa,
 • w celu kontaktowania się z osobami, które korzystają z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, wysyłają wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dzwonią na podany na stronie numer telefonu – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania,
 • w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. W takim wypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku prowadzenie działań marketingowych. Działania te mogą obejmować np. umożliwienie zapisu na newsletter i wysyłkę takiego newslettera. Niezależnie od tego, w sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą odrębnej zgody, np. w celu przedstawienia jej oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, Administrator pozyskuje takie zgody stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa. Zgoda taka jest wymagana na podstawie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego w odniesieniu do wysyłki wiadomości marketingowych, takich jak newsletter.

Jeżeli korzystasz z naszej aplikacji Fliko lub Fliko Servic przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu wykonania postanowień umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem, w tym w szczególności umożliwienia Ci zalogowania się do aplikacji i korzystania z funkcjonalności udostępnionych klientom – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • jeśli jesteś osobą, która występuje w imieniu naszego Klienta (czyli osoby, która podpisała z nami umowę) i w związku z tym kontaktujesz się z nami, działając jako przedstawiciel lub reprezentant Klienta (np. jako członek zarządu, pracownik lub współpracownik), przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia oraz wykonania umowy pomiędzy nami a Klientem – w takim przypadku prawną podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest właśnie wykonanie umowy pomiędzy nami a naszym Klientem, co wymaga kontaktowania się z przedstawicielami Klienta,
 • w celu zapewnienia prawidłowego działania aplikacji, monitorowania ruchu, weryfikacji sposobu korzystania przez osoby korzystające z aplikacji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom użytkowników niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania aplikacji, prowadzenie statystyk dotyczących działania aplikacji, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa. Zwracamy uwagę na to, iż dane przetwarzane są przez nas jako administratora w ograniczonym zakresie, dotyczącym realizacji celów wskazanych powyżej – większość danych osobowych użytkowników aplikacji przetwarzamy na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zawartych pomiędzy nami a naszymi klientami.

Jeżeli wchodzisz na nasz fanpage na Facebooku, fanpage na LinkedIn lub profil na Instagramie, obserwujesz je lub reagujesz na zamieszczane przez nas posty, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

 • w celu monitorowania ruchu i prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. W ramach tych portali społecznościowych możemy kierować do Ciebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem Facebooka, LinkedIna albo Instagrama. Nasz fanpage na Facebooku połączony jest z naszą stroną internetową za pomocą wtyczki Facebooka, umieszczonej w ramach strony internetowej. Oznacza to, że wchodząc na nasza stronę internetową, Facebook może uzyskać informacje, że ją odwiedziłeś. Dane związane z działalnością naszego fanpage na Instagramie lub Facebooku i wtyczki Facebooka na stronie internetowej przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk i działań marketingowych.
 1. Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • podmiotom świadczącym na nasze usługi hostingowe – home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi analityczne (Google Analytics, Google Firebase) – Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii. Prawną podstawą do przekazania danych do Stanów Zjednoczonych są Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską, znajdujące się w umowie zawartej pomiędzy Google Ireland Ltd. oraz Google LLC,
 • podmiotowi, który zarządza portalami społecznościowymi Facebook oraz Instagram – Facebook Ireland Limited oraz Facebook Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA – w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczy działań marketingowych dotyczących strony, podejmowanych za pośrednictwem platformy Facebook, my oraz Facebook jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych. Oznacza to, że możesz kierować pytania dotyczące przetwarzania danych w tym zakresie zarówno do nas jak i do Facebooka. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest zawarcie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską,
 • podmiotowi, który zarządza portalem społecznościowym LinkedIn – LinkedIn Corp., Sunnyvale, Kalifornia, USA. Prawną podstawą do przekazania danych do Stanów Zjednoczonych są Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Twoich danych zależy od tego, w jaką interakcję z nami wejdziesz:

 • jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony oraz przez okres do 12 miesięcy po jej opuszczeniu,
 • jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub skontaktowała się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Tobą oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy,
 • jeżeli jesteś osobą, która zawarła z nami umowę i korzysta z aplikacji Fliko, Twoje dane są przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy oraz po jej zakończeniu – przez okres do upływu 3 lat od zakończenia roku, w którym zakończyłeś korzystanie z naszej usługi, zgodnie z terminami przedawnienia roszczeń. Dotyczy to również przypadku, jeżeli jesteś przedstawicielem lub osobą reprezentującą naszego Klienta,
 • jeżeli korzystasz z naszej aplikacji Fliko jako użytkownik, tzn. w związku z tym, że podmiot z którym jesteś związany zawarł z nami umowę o korzystanie z aplikacji Fliko, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo jesteś użytkownikiem aplikacji,
 • jeżeli wyraziłeś wolę otrzymywania od nas newslettera lub innych materiałów marketingowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu aż wypiszesz się z naszej listy mailingowej lub do zakończenia prowadzenia przez nas działań promocyjnych,
 • jeżeli obserwujesz nas w ramach portalu społecznościowego, reagujesz na nasze posty lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku, LinkedInie lub profilu na Instagramie, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania interakcji pomiędzy Tobą, a naszym fanpage oraz do upływu roku po zakończeniu działania danej interakcji.
 1. Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci prawa do:

 • żądania od Administratora potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przez niego przetwarzane oraz dostępu do nich,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • żądania przeniesienia danych, które Ciebie dotyczą – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy,
 • wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Możesz ponadto cofnąć zgodę na działania, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych (np. wysyłkę newslettera), co nie wpłynie na prawidłowość przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

 1. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy na korzystanie z aplikacji Fliko, brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookie są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Wyróżnia się następujące pliki cookie:

Cookie sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookie sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony lub aplikacji Fliko.

Cookie trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.

Wykorzystanie plików cookie opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody lub późniejsze usunięcie plików cookie może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie w ramach Twojego urządzenia. Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookie w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookie generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. Będzie to skutkowało jednak tym, że nie będziesz mógł skorzystać z wszystkich funkcjonalności strony.

Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

+48 515 955 126
ksawery.dzitko@fliko.pl

+48 608 597 274
grzegorz.kuzlak@fliko.pl

FLIKO P.S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Grunwaldzka 4a lok. 1, 10-124 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000935385, NIP: 5213949386, REGON: 520674090, kapitał akcyjny: 172 535,04 zł