Można przewidywać przyszłość, ale znacznie lepiej jest ją tworzyć. Jak? Najlepiej zacząć od początku. Bo najtrudniejszy jest pierwszy krok.

Fliko. Przyszłość zarządzania nieruchomościami zaczyna się dziś.
Dowiedz się więcej

Fliko to ekosystem zintegrowanych rozwiązań wspierających sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomościami. Wprowadza nowe standardy oraz profesjonalne podejście do obsługi użytkowników przez zarządców, administratorów, operatorów najmu i deweloperów, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Fliko również dostarcza kompleksową ścieżkę end-to-end w zakresie obsługi najemców oraz buduje pozytywne doświadczenia użytkownika w całym okresie trwania najmu.

We współpracy z naszymi partnerami dostarczamy platformę łączącą usługi z obszaru automatyki budynkowej, IoT i smart home. Promujemy działania prospołeczne i proekologiczne.

krok #1

Wspólne wartości

Co-sharing
Współdzielenie miejsc parkingowych / współdzielenie części wspólnej w budynku / współdzielenie mikro usług wewnątrz społeczności.
Ekologia
Zmniejszenie zużycia papieru / wsparcie w procesie oszczędzania wody i energii / edukacja w zakresie segregacji odpadów / budowanie świadomości w zmniejszaniu śladu węglowego.
Co-living
Tworzenie mini społeczności / wsparcie działań prospołecznych / dostęp do społeczności dla osób z niepełnosprawnością ruchową / walka z wykluczeniem cyfrowym

krok #2

Nasza misja i wizja

Misją Fliko jest rozwój społeczności poprzez udostępnienie platformy umożliwiającej tworzenie przestrzeni, w której codzienne życie jest łatwiejsze, a miejsce bardziej przyjazne. Dostarczanie usług przyszłości zaspokajając najbardziej wymagające potrzeby naszych klientów.

Dążymy do bycia ważną częścią procesu transformacji cyfrowej na europejskim rynku mieszkaniowym i nadawania mu nowego wymiaru.

krok #3

Sprecyzowane obszary działania

Najem instytucjonalny
#prs #rtb #pbsa
Fliko gwarantuje profesjonalne i innowacyjne podejście do obsługi najemców. Umożliwia budowanie procesu end-to-end budując pozytywne doświadczenia użytkowników zarówno po stronie najemców i zarządców nieruchomości.
Poznaj korzyści
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
#wspólnotamieszkaniowa #spółdzielnia
Fliko to jedna aplikacja do sprawnego i efektywnego zarządzania życiem wewnątrz wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej.
Poznaj korzyści
Deweloperzy
#deweloperzy
Fliko to cyfrowa przyszłość w zarządzaniu nieruchomościami. Rozwiązanie spełnia oczekiwania wszystkich uczestników procesu deweloperskiego - zawiera konsolę CRM dla zarządcy, dewelopera oraz aplikacje mobilne dla mieszkańców i usługodawców.
Poznaj korzyści

krok #4

Niezawodna aplikacja:

  • buduje pozytywne doświadczenia użytkowników,
  • oparta na rozwiązaniach chmurowych,
  • wykorzystanie rozwiązań Internetu Rzeczy,
  • jedno narzędzie – wiele funkcjonalności.

krok #5

Zaufani partnerzy

We współpracy z naszymi partnerami dostarczamy platformę łączącą usługi
z obszaru automatyki budynkowej, IoT i smart home.

Nasz produkt rozwijamy w odpowiedzi na realne potrzeby klientów w ramach procesu customer development, realizując cykl warsztatów, podczas których klienci maja możliwość zapoznania się z oferowanymi przez Fliko rozwiązaniami i przedstawienie swoich oczekiwań.
+48 515 955 126
ksawery.dzitko@fliko.pl

+48 608 597 274
grzegorz.kuzlak@fliko.pl

FLIKO P.S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Grunwaldzka 4a lok. 1, 10-124 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000935385, NIP: 5213949386, REGON: 520674090, kapitał akcyjny: 172 535,04 zł