Odbiorcy

#prs #rtb #pbsa

Fliko jest prekursorem zmian europejskiego rynku mieszkaniowego - przenosząc go w świat cyfrowy. We współpracy z naszymi partnerami dostarczamy platformę, która łączy usługi z obszarów automatyki budynkowej, IoT oraz smart home. Zarządcy nieruchomości, administratorzy, deweloperzy czy też operatorzy najmu instytucjonalnego dzięki Fliko są w stanie dostarczać usługi w czasie rzeczywistym, podczas gdy właściciele oraz najemcy nieruchomości mogą korzystać z wysokiej jakości usług, tu i teraz.

Benefity

Zmniejszenie kosztów, uwolnienie czasu pracy zarządców i lease managerów
Możliwość kastomizacji aplikacji dla każdej z inwestycji
Budowanie pozytywnych doświadczeń użytkownika [NPS]
Efektywny nadzór nad firmami świadczącymi usługi na nieruchomości
Wszystkie informacje o nieruchomościach / najemcach w jednym miejscu

Funkcjonalności

 • Proces "end to end" najmu - umowa, protokół wydania lokalu, uiszczanie opłat, protokół zdania lokalu.
 • Kompleksowa obsługa usterek w lokalu.
 • Tworzenie społeczności - aktualności tj. ogłoszenia o wspólnych eventach, hyde park np. sprzedam/kupię.
 • Integracje - otwarty system API, strefy dostępu, smart home, zdalne odczyty liczników IoT, certyfikat najemcy we współpracy z partnerami.
Grupa docelowa

#Deweloperzy

Fliko to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami na każdym etapie inwestycji. Automatyzuje procesy zarządzania usterkami deweloperskimi. Ponadto, implementacja Fliko zmniejsza koszty operacyjne oraz eliminuje konieczność inwestowania w infrastrukturę, rozwój i utrzymanie własnego oprogramowania. Możliwość szybkiej kastomizacji aplikacji zgodnie z identyfikacją wizualną Klienta to dodatkowy atut.

Zastosowane rozwiązania chmurowe zintegrowane z zaawansowanymi technologiami mobilnymi i Internetem Rzeczy umożliwiają m in. integrację z systemami kontroli dostępu, zdalnymi licznikami czy stacjami ładowania pojazdów. Co więcej Fliko to możliwość analizowania procesów i zachowań użytkowników jako element wsparcia podejmowania decyzji biznesowych (NPS)

Benefity

Automatyzacja procesu zarządzania usterkami deweloperskimi i innymi
Możliwość szybkiej kastomizacji aplikacji zgodnie z wymaganiami klienta
Jedno narzędzie do zarządzania relacjami z klientami na każdym etapie inwestycji
Budowa wizerunku firmy jako nowoczesnej dostarczającej cyfrowe procesy dla klientów

Funkcjonalności

 • Usterki w okresie rękojmi.
 • Zarządzanie dokumentacją związaną z nieruchomością - przesyłanie protokołów, dokumentacja architektoniczna, zmiany deweloperskie, zmiany lokatorskie.
 • Mobilny odbiór mieszkań.
 • Budowa community z nabywcami lokali już na etapie budowy - moduł ankiet, integracja z zewnętrznymi dostawcami usług, tworzenie hubów mobilności.
Grupa docelowa

#wspólnotamieszkaniowa #spółdzielnia

Twoje Cyfrowe Sąsiedztwo:

Fliko to pierwsza platforma zintegrowanych rozwiązań wspierających sprawne i efektywne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Zapewnia nowe standardy w obsłudze mieszkańców i wspomaga tworzenie pozytywnych doświadczeń.

Fliko zapewnia konsolę CRM dla zarządcy, administratora, aplikację mobilną dla mieszkańca oraz usługodawców. To platforma, która spełnia jeszcze jedno bardzo ważne zadanie - promuje zachowania proekologiczne i wspiera budowę mikrospołeczności.

Benefity

To platforma, która umożliwia efektywne i sprawne zarządzanie nieruchomością jednocześnie wspierając budowę społeczności oraz promując zachowania proekologiczne.
Fliko to nowoczesne i elastyczne narzędzie zawierające konsolę CRM dla zarządcy/administratora, aplikację mobilną dla mieszkańca oraz usługodawców.

Funkcjonalności

 • Usterki - efektywna i sprawna praca, weryfikacja procesu napraw, komunikacja z mieszkańcami, transparentność procesu usterkowego.
 • Głosowanie uchwał on-line - szybkość podejmowania decyzji, efektywny sposób zbierania głosów pod uchwałami, proces paperless (działania proekologiczne, oszczędność kosztów).
 • Integracje - otwarty system API, strefy dostępu, smart home, zdalne odczyty liczników IoT.
 • CRM dla zarządcy - dokumentacja nieruchomości w jednym miejscu: lista dostawców, kalendarz, automatyczne przypomnienia.
+48 515 955 126
ksawery.dzitko@fliko.pl

+48 608 597 274
grzegorz.kuzlak@fliko.pl

FLIKO P.S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Grunwaldzka 4a lok. 1, 10-124 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000935385, NIP: 5213949386, REGON: 520674090, kapitał akcyjny: 172 535,04 zł